Shërbime për
EXTERIOR dhe
INTERIORShërbime për Exterior

Analiza e projektit

Stafi i Front do të punojë ngushtë me arkitektët tuaj, për të bërë analizë të detalizuar të projektit të planifikuar dhe për të dhënë sugjerimet për të gjithat pikat relevante që lidhen me fasadën e ventiluar

Menaxhimi i projektit

Ne ofrojmë edhe shërbimin e menaxhimit të projekteve, për t'ju dhënë një siguri shtesë se fasada juaj ekzekutohet me profesionalizëm dhe sipas planit

Detalizimi teknik

Front përgatit plan të detajuar teknik, që nga ai i konstruksionit, deri te dimenzionimi dhe optimizimi i panelave të jashtme të fasadës

Trajnimi

FRONT ofron trajnime të ndryshme profesionale për kompani dhe grupe rreth insgtalimit të sistemeve të ndryshme të fasadës së ventiluar.

Përpunimet e panelave

Përpunime
me CNC

FRONT në baza ditore ofron edhe shërbimet të optimizimit dhe prerjes së paneleve, si dhe shërbime të përpunimit me anë të makinave CNC.
Prerja e panelave

Vlerat

Fronti është plotësisht i përkushtuar që t’i përmbahet sjelljeve dhe vlerave më të larta etike

Integriteti

Ne e kuptojmë plotësisht rëndësinë e vërtetësisë dhe integritetit kur vendosin procedura, politika dhe shërbime. Ne parandalojmë praktikat e shitjeve, shërbimet ndaj klientit ose zhvillimet e produkteve që derivojnë nga informacione të pasakta ose fakteve devijuese

Përgjegjësia

Ne e kuptojmë plotësisht rëndësinë e vërtetësisë dhe integritetit kur vendosin procedura, politika dhe shërbime. Ne parandalojmë praktikat e shitjeve, shërbimet ndaj klientit ose zhvillimet e produkteve që derivojnë nga informacione të pasakta ose fakteve devijuese

Konfidencialiteti

Ne e kuptojmë plotësisht rëndësinë e vërtetësisë dhe integritetit kur vendosin procedura, politika dhe shërbime. Ne parandalojmë praktikat e shitjeve, shërbimet ndaj klientit ose zhvillimet e produkteve që derivojnë nga informacione të pasakta ose fakteve devijuese

Kompetencat

Ne e kuptojmë plotësisht rëndësinë e vërtetësisë dhe integritetit kur vendosin procedura, politika dhe shërbime. Ne parandalojmë praktikat e shitjeve, shërbimet ndaj klientit ose zhvillimet e produkteve që derivojnë nga informacione të pasakta ose fakteve devijuese
Ne kemi implementuar sistem menaxhimi të bazuar në ISO 9001: 2015 përmes të cilit sigurojmë që Politikat dhe procedurat tona të jenë të qarta dhe koncize për të pasqyruar atë që bëjmë në të vërtetë dhe për të përmbushur apo tejkaluar pritjet e klientit tonë përmes përmirësimit të vazhdueshëm
close-1
Abonohu

Apliko për të pranuar njoftimet tona dyjavore!