Fasadat
e ventiluara
Sistemet

Fasada e ventiluar 

është sistem modern i fasadimit, që ofron një hapësirë në mes panelit të jashtëm dhe pjesës së brendshme izoluese, për të lejuar qarkullimin e ajrit (ventilimin). Kjo siguron një varg avantazhesh përfshirë ruajtjen më të mirë të temperaturës dhe parandalimin e akumulimit të lagështisë në brendi.

Sistemet për

Fundermax & Cembrit

Kapje mekanike me perçina/nitne
(Fundermax dhe Cembrit)
Sistemi me ngjitës/adheziv
(Fundermax dhe Cembrit)
Sistemi me varje
(Fundermax dhe Cembrit)

Sistemet për

Terrakotë, Qeramikë
Granit/Travertinë

Sistemi me klipsa të padukshëm
(Terrakota)
Kapje me klipsa të dukshëm
(Qeramikë)
Kapje me klipsa të padukshëm
(Qeramikë, Granit, Travertinë)

Aksesorët

FRONT ofron sistemet më profesionale të fasadave të ventiluara, përfshirë edhe aksesorë shumë specifik, së bashku me “know-how” të aplikimit të tyre.

Single

A
80 MM
80 MM
80 MM
80 MM
80 MM
80 MM
80 MM
80 MM
B
80 MM
100 MM
120 MM
140 MM
160 MM
180 MM
200 MM
220 MM

Double

A
150 MM
150 MM
150 MM
150 MM
150 MM
150 MM
150 MM
150 MM
B
80 MM
100 MM
120 MM
140 MM
160 MM
180 MM
200 MM
220 MM

Profilat

Z

L

T

Omega

C

Kuti

Projects & Applications

Ankera për fasada të ventiluara

Other Products

close-1

Panele me bazë fiber druri

Fundermax

Panele nga fiber çimentoja

Swisspearl

Panele natyrale nga argjila

Terracota

Panele nga druri dhe çimentoja

Viroc

Tulla me bazë mga argjila

Klinker

Abonohu

Apliko për të pranuar njoftimet tona dyjavore!